Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 346 dni temu
UWM-PKsz.064.45.2017
P.P. Prodziekani ds. studiów/kształcenia studia stacjonarne i niestacjonarne
Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych
Kierownicy dziekanatów
wm.


    Dotyczy: terminów wprowadzania ocen z zaliczeń/egzaminów przez pracowników naukowo-dydaktycznych w aplikacji USOSweb w roku akademickim 2017/2018

    Uprzejmie informuję, że terminy wprowadzania ocen z zaliczeń/egzaminów przez pracowników naukowo-dydaktycznych w aplikacji USOSweb, w roku akademickim 2017/2018 powinny być zgodne z wytycznymi, zawartymi w ramowej organizacji roku akademickiego (Decyzja Nr 40/2017 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 26 maja 2017 roku). Poniżej podaję obowiązujące na studiach wyższych i doktoranckich terminy:

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018:

I. STUDIA STACJONARNE

 1. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 31.01.2018 do godziny 2359.
 2. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się egzaminem: I termin - wpisy do 11.02.2018 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 19.02.2018 do godzin 2359.
 3. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 31.01.2018 do godziny 2359.
 4. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się egzaminem: I termin - wpisy do 11.02.2018 do godziny 2359, II i III  termin - wpisy do 19.02.2018 do godziny 2359.
 5. Przedmiot realizowany w formie wykładów i ćwiczeń kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 31.01.2018 do godziny 2359.
 6. Przedmiot realizowany w formie wykładów i ćwiczeń kończący się egzaminem: wpisy zaliczeń ćwiczeń do 31.01.2018 do godziny 2359 , egzamin: I termin - wpisy do 11.02.2018 do godziny 23 59 , II i III termin - wpisy do 19.02.2018 do godziny 2359

II. STUDIA NIESTACJONARNE

 1. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 05.02.2018 do godziny 2359.
 2. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się egzaminem: I termin - wpisy do 18.02.2018 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 25.02.2018 do godzin 2359.
 3. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 05.02.2018 do godziny 2359.
 4. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się egzaminem: I termin - wpisy do 18.02.2018 do godziny 2359, II i III  termin - wpisy do 25.02.2018 do godziny 2359.
 5. Przedmiot realizowany w formie wykładów i ćwiczeń kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 05.02.2018 do godziny 2359.
 6. Przedmiot realizowany w formie wykładów i ćwiczeń kończący się egzaminem: wpisy zaliczeń ćwiczeń do 05.02.2018 do godziny 2359 , egzamin: I termin - wpisy do 18.02.2018 do godziny 23 59 , II i III termin - wpisy do 25.02.2018 do godziny 2359

SEMESTR LETNI 2017/2018:

I. STUDIA STACJONARNE

 1. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 17.06.2018 do godziny 2359.
 2. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się egzaminem: I termin - wpisy do 02.07.2018 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 17.09.2018 do godziny 2359.
 3. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 17.06.2018 do godziny 2359.
 4. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się egzaminem: I termin - wpisy do 02.07.2018do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 18.09.2018 do godziny 2359.
 5. Przedmiot realizowany w formie wykładów i ćwiczeń kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 17.06.2018 do godziny 2359.
 6. Przedmiot realizowany w formie wykładów i ćwiczeń kończący się egzaminem: wpisy zaliczeń ćwiczeń do 17.06.2018do godziny 2359 , egzamin: I termin - wpisy do 02.07.2018 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 17.09.2018 do godziny 2359.

II. STUDIA NIESTACJONARNE

 1. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 25.06.2018 do godziny 2359.
 2. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie ćwiczeń, kończący się egzaminem: I termin - wpisy do 09.07.2018 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 24.09.2018 do godziny 2359.
 3. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 25.06.2018 do godziny 2359.
 4. Przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów, kończący się egzaminem: I termin - wpisy do 09.07.2018do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 24.09.2018 do godziny 2359.
 5. Przedmiot realizowany w formie wykładów i ćwiczeń kończący się zaliczeniem na ocenę: wpisy do 25.06.2018 do godziny 2359.
 6. Przedmiot realizowany w formie wykładów i ćwiczeń kończący się egzaminem: wpisy zaliczeń ćwiczeń do 25.06.2018do godziny 2359 , egzamin: I termin - wpisy do 09.07.2018 do godziny 2359, II i III termin - wpisy do 24.09.2018 do godziny 2359.

      Powyższe terminy są jedynymi obowiązującymi w roku akademickim 2017/2018. Oznacza to, że po ich upływie zostanie zablokowana możliwość dokonywania wszelkich zmian za pomocą aplikacji USOSweb.

      W szczególnie uzasadnionych przypadkach (potwierdzonych stosownym dokumentem), student(ka)/doktorant(ka) może przystąpić do zaliczenia bądź egzaminu w innym wyznaczonym przez nauczyciela zaliczającego/egzaminatora terminie. W takich przypadkach student(ka)/doktorant(ka) zobowiązany(na) jest do poinformować nauczyciela zaliczającego/egzaminatora o przyczynie nieobecności oraz po ustaniu przyczyny dostarczyć mu usprawiedliwienie. Jeżeli nauczyciel zaliczający/egzaminator uzna usprawiedliwienie za wystarczające wyznacza kolejny termin zaliczenia/egzaminu.

      Wyznaczenie terminu zaliczenia bądź egzaminu wykraczającego poza określony ramą organizacją roku akademickiego harmonogram wymaga zgody właściwego prodziekana/kierownika studiów doktoranckich. W takim przypadku, wpis do indeksu elektronicznego dokonywany jest przez właściwego prodziekana/kierownika studiów doktoranckich na podstawie pisemnej informacji o wyniku zaliczenia bądź egzaminu, dostarczonej przez kierownika(koordynatora) przedmiotu(dopuszczalna jest forma mailowa)

      Jednocześnie informuję, że szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie opisane są w zarządzeniu Nr.62/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku(ze zm.). Treści zarządzeń dostępne są pod adresem bip.uwm.edu.pl oraz na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce: Studenci/ważne dokumenty.

      Uprzejmie proszę o przekazanie powyższych ustaleń wszystkim nauczycielom akademickim oraz pozostałym podległym pracownikom związanym z realizacją zadań dydaktycznych.