Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wszystkie kierunki studiów

Wybierz kierunek, aby przejść do listy programów

Kierunek Specjalności i specjalizacje
(samodzielne specjalności)
Administracja (10)
Administracja i cyfryzacja (1)
Analityka i zarządzanie publiczne (2)
Analiza i kreowanie trendów (3)
Animacja pamięci społecznej
Architektura krajobrazu (2)
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności (1)
Bezpieczeństwo narodowe (10)
Bezpieczeństwo wewnętrzne (6)
Bioinżynieria produkcji żywności (2)
Biologia (5)
Biotechnologia (6)
Broker innowacji w przemyśle spożywczym
Budownictwo (23)
Chemia (3)
Dietetyka (2)
Dyscyplina - interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biogospodarki (1)
Dyscyplina - interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii i biotechnologii (1)
Dyscyplina naukowa: Agronomia (1)
Dyscyplina naukowa: Biologia (1)
Dyscyplina naukowa: Budowa i eksploatacja maszyn (1)
Dyscyplina naukowa: Ekonomia (1)
Dyscyplina naukowa: Filozofia (1)
Dyscyplina naukowa: Geodezja i kartografia (1)
Dyscyplina naukowa: Historia (1)
Dyscyplina naukowa: Inżynieria rolnicza (1)
Dyscyplina naukowa: Inżynieria środowiska (1)
Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo (1)
Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo (1)
Dyscyplina naukowa: Medycyna (1)
Dyscyplina naukowa: Medycyna (1)
Dyscyplina naukowa: Nauki o polityce
Dyscyplina naukowa: Nauki o polityce (1)
Dyscyplina naukowa: Nauki teologiczne (1)
Dyscyplina naukowa: Ochrona i kształtowanie środowiska (1)
Dyscyplina naukowa: Pedagogika (1)
Dyscyplina naukowa: Prawo (1)
Dyscyplina naukowa: Rybactwo (1)
Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia (1)
Dyscyplina naukowa: Zootechnika (1)
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
Dziedzina nauki: Nauki weterynaryjne (2)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (8)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (4)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (8)
Edukacja techniczno-informatyczna
Ekonomia (21)
Energetyka (4)
Filologia (18)
Filologia angielska (3)
Filologia angielska w zakresie nauczania języka (2)
Filologia germańska (2)
Filologia polska (16)
Filologia rosyjska (2)
Filozofia (4)
Fizyka techniczna
Gastronomia - sztuka kulinarna (3)
Geodezja i kartografia (18)
Geoinformatyka (1)
Gospodarka przestrzenna (10)
Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi (1)
Gospodarowanie zasobami wodnymi
Historia (12)
Ichtiologia i akwakultura (1)
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka (33)
Interdyscyplinarne studia strategiczne (1)
Inżynieria akwakultury
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria informacji (4)
Inżynieria kosmiczna
Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej (2)
Inżynieria przetwórstwa żywności (1)
Inżynieria środowiska (9)
Kierunek lekarski (6)
Komunikacja międzykulturowa w Europie
Kryminologia (2)
Leśnictwo (3)
Lingwistyka w biznesie (3)
Logopedia (5)
Matematyka (18)
Mechanika i budowa maszyn (12)
Mechatronika (6)
Mikrobiologia (2)
Nauki o rodzinie (8)
Ochrona środowiska (3)
Odnawialne źródła energii (1)
Ogrodnictwo
Pedagogika (28)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (4)
Pedagogika specjalna (21)
Pedagogika wczesnej edukacji (9)
Pielęgniarstwo (6)
Politologia (6)
Położnictwo (2)
Praca socjalna (8)
Prawo (2)
Prawo kanoniczne
Psychologia (3)
Ratownictwo medyczne (2)
Rolnictwo (11)
Rolnictwo (11)
Rybactwo (5)
Socjologia (4)
Stosunki międzynarodowe (2)
Środowiskowe studia doktoranckie w dziedzinie nauk weterynaryjnych w ramach ZSDKN KNOW "Zdrowe zwierzę - bezpieczna żywność"
Technika rolnicza i leśna (1)
Technologia drewna
Technologia żywności i żywienie człowieka (15)
Teologia (15)
Towaroznawstwo (4)
Turystyka i rekreacja (6)
Weterynaria (3)
Wojskoznawstwo (1)
Wymiana międzynarodowa (1)
Zarządzanie (29)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (4)
Zootechnika (21)
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii (2)
Kolorem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
#