Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Administracja Administracja - studia drugiego stopnia niestacjonarne 2101-NMU-Ad_KRK
Administracja - studia drugiego stopnia niestacjonarne 2101-NMU-Ad-E_PRK
Administracja - studia drugiego stopnia stacjonarne 2101-SMU-Ad_KRK
Administracja - studia drugiego stopnia stacjonarne 2101-SMU-Ad-E_PRK
Administracja - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 2101-NL-Ad-E_KRK
Administracja - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 2101-NL-Ad_KRK
Administracja - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 2101-NL-ADp-E_PRK
Administracja - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 2101-SL-Ad_KRK
Administracja - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 2101-SL-ADp-E_PRK
Administracja - studia pierwszego stopnia- licencjackie stacjonarne 2101-SL-Ad-E_KRK
Administracja skarbowa - studia drugiego stopnia niestacjonarne 2106-NMU-AS_KRK
Administracja skarbowa - studia drugiego stopnia stacjonarne 2106-SMU-AS_KRK
Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym - studia drugiego stopnia - niestacjonarne 2104-NMU-KiNPwPK_KRK
Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym - studia drugiego stopnia - stacjonarne 2104-SMU-KiNPwPK_KRK
Administracja i cyfryzacja Administracja i cyfryzacja - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 7300-SL-AiC_KRK
Analityka i zarządzanie publiczne Analityka i zarządzanie publiczne - studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne 9200-NL-AiZP_O_PRK2
Analityka i zarządzanie publiczne - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne 9200-SL-AiZP_O_PRK2
Analiza i kreowanie trendów Analiza i kreowanie trendów - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne 7200-SMU-AIKT_PRK
Analiza i kreowanie trendów - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 7200-SL-AiKT_KRK
Animacja pamięci społecznej Animacja pamięci społecznej - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne 8700-SMU-APS_PRK
Architektura krajobrazu Architektura krajobrazu - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 2201-SI-AK_KRK
Kształtowanie i ochrona krajobrazu - studia drugiego stopnia stacjonarne 2202-SMU-KiOK_KRK
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 9300-SI-BiCZ_A_PRK2
Bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo międzynarodowe i terroryzm - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 6002-NL-BMT_KRK
Bezpieczeństwo międzynarodowe i terroryzm - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 6002-SL-BMT_KRK
Bezpieczeństwo narodowe - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 6001-NL-BN_KRK
Bezpieczeństwo narodowe - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 6001-SL-BN_KRK
Bezpieczeństwo państwa - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 6003-NL-BP_KRK
Bezpieczeństwo państwa - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 6003-SL-BP_KRK
Bezpieczeństwo regionalne i lokalne - studia drugiego stopnia niestacjonarne 6005-NMU-BRL_KRK
Bezpieczeństwo regionalne i lokalne - studia drugiego stopnia stacjonarne 6005-SMU-BRL_KRK
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych - studia drugiego stopnia niestacjonarne 6004-NMU-BSM_KRK
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych - studia drugiego stopnia stacjonarne 6004-SMU-BSM_KRK
Bezpieczeństwo wewnętrzne Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia drugiego stopnia niestacjonarne 5201-NMU-BezWew_KRK
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia drugiego stopnia niestacjonarne 5201-NMU-BWp_PRK
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia drugiego stopnia stacjonarne 5201-SMU-BezWew_KRK
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia drugiego stopnia stacjonarne 5201-SMU-BWp_PRK
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 5200-NL-BW-E_KRK
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 5201-NL-BezWew_KRK
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 5201-NL-BWp_PRK
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 5200-SL-BW-E_KRK
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 5201-SL-BezWew_KRK
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 5201-SL-BWp_PRK
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 5200-SL-BW-E_P_PRK2
Bioinżynieria produkcji żywności Bioinżynieria produkcji żywności - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 4300-SI-BP_KRK
Gospodarka żywnościowa - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 4301-SI-GZ_KRK
Kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 4303-SI-KJ_KRK
Przetwórstwo żywności - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 4302-SI-PZ_KRK
Biologia Applied biology - studia I stopnia licencjackie - stacjonarne (z tokiem nauczania w języku angielskim) 1310-SL-AB_PRK
Biologia medyczna - studia pierwszego stopnia licencjackie - stacjonarne 1305-SL-BMed_KRK
Biologia molekularna - studia drugiego stopnia stacjonarne 1302-SMU-BM_KRK
Biologia stosowana - studia pierwszego stopnia licencjackie - stacjonarne 1311-SL-BS_PRK
Ekspertyzy przyrodnicze - studia drugiego stopnia stacjonarne 1308-SMU-EP_KRK
Biotechnologia Biotechnologia - studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne 0709-SI-Bt_KRK
Biotechnologia farmaceutyczna - studia drugiego stopnia stacjonarne 0710-SMU-sBF_KRK
Biotechnologia farmaceutyczna - studia drugiego stopnia stacjonarne 0710-SMU-3sBF_KRK
Biotechnologia molekularna roślin - studia drugiego stopnia stacjonarne 0707-SMU-sBMR_KRK
Biotechnologia molekularna roślin - studia drugiego stopnia stacjonarne 0707-SMU-3sBMR_KRK
Biotechnologia molekularna zwierząt - studia drugiego stopnia stacjonarne 0708-SMU-sBMZ_KRK
Biotechnologia molekularna zwierząt - studia drugiego stopnia stacjonarne 0708-SMU-3sBMZ_KRK
Biotechnologia przemysłowa - studia drugiego stopnia stacjonarne 0703-SMU-sBP_KRK
Biotechnologia przemysłowa - studia drugiego stopnia stacjonarne 0703-SMU-3sBP_KRK
Broker innowacji w przemyśle spożywczym Broker innowacji w przemyśle spożywczym - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 8000-SI-BIwPS_KRK
Budownictwo Budowle i konstrukcje inżynierskie - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1102-NMU-BiKI_A_PRK2
Budowle i konstrukcje inżynierskie - studia drugiego stopnia stacjonarne 1102-SMU-BiKI_A_PRK2
Budownictwo - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1100-NMU-B_KRK
Budownictwo - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1100-NMU-B_A_PRK2
Budownictwo - studia drugiego stopnia stacjonarne 1100-SMU-B_KRK
Budownictwo - studia drugiego stopnia stacjonarne 1100-SMU-B_A_PRK2
Budownictwo - studia pierwszego stopnia inżynierskie niestacjonarne 1101-NI-B_KRK
Budownictwo - studia pierwszego stopnia inżynierskie niestacjonarne 1101-NI-B_O_PRK2
Budownictwo - studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne 1101-SI-B_KRK
Budownictwo - studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne 1101-SI-B_O_PRK2
Budownictwo energooszczędne - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1105-NMU-BE_A_PRK2
Budownictwo energooszczędne - studia drugiego stopnia stacjonarne 1105-SMU-BE_A_PRK2
Inżynieria drogowa - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1107-NMU-ID_KRK
Inżynieria drogowa - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1107-NMU-ID_A_PRK2
Inżynieria drogowa - studia drugiego stopnia stacjonarne 1107-SMU-ID_KRK
Inżynieria drogowa - studia drugiego stopnia stacjonarne 1107-SMU-ID_A_PRK2
Chemia Analityka i diagnostyka chemiczna - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 8602-SL-ANCH_KRK
Chemia - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 8600-SL-CHEM_KRK
Chemia stosowana - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 8601-SL-CHST_KRK
Dietetyka Dietetyka - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 5301-SL-Diet_KRK
Dietetyka - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 5301-SL-DTpr_PRK
Dyscyplina - interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biogospodarki Studia trzeciego stopnia stacjonarne - interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biogospodarki D1803S
Studia trzeciego stopnia stacjonarne - interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biogospodarki D1803S (od 1995L do 2018L)
Studia trzeciego stopnia stacjonarne - interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biogospodarki D1803S
Dyscyplina - interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii i biotechnologii Studia trzeciego stopnia stacjonarne - interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii i biotechnologii D1201S
Dyscyplina naukowa: Agronomia Studia trzeciego stopnia stacjonarne - dyscyplina naukowa: agronomia D200102S
Dyscyplina naukowa: Biologia Studia trzeciego stopnia stacjonarne - dyscyplina naukowa: biologia D120403S
Dyscyplina naukowa: Budowa i eksploatacja maszyn Studia trzeciego stopnia stacjonarne - dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn D160105S
Dyscyplina naukowa: Ekonomia Studia trzeciego stopnia stacjonarne - dyscyplina naukowa: ekonomia D2201S
Dyscyplina naukowa: Filozofia Studia trzeciego stopnia stacjonarne - dyscyplina naukowa: filozofia D140604S
Dyscyplina naukowa: Geodezja i kartografia Studia trzeciego stopnia stacjonarne - dyscyplina naukowa: geodezja i kartografia D130211S
Dyscyplina naukowa: Historia Studia trzeciego stopnia stacjonarne - dyscyplina naukowa: historia D140618S
Dyscyplina naukowa: Inżynieria rolnicza Studia trzeciego stopnia stacjonarne - dyscyplina naukowa: inżynieria rolnicza D160104S
Dyscyplina naukowa: Inżynieria środowiska Studia trzeciego stopnia stacjonarne - dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska D1802S (od 1995L do 2018L)
Studia trzeciego stopnia stacjonarne - dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska D1802S
Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo Studia trzeciego stopnia stacjonarne - dyscyplina naukowa: językoznawstwo D140606S
Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo Studia trzeciego stopnia stacjonarne - dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo D140607S
Dyscyplina naukowa: Medycyna Studia trzeciego stopnia stacjonarne - dyscyplina naukowa: medycyna D6101S
Dyscyplina naukowa: Medycyna Studia trzeciego stopnia stacjonarne - dyscyplina naukowa: medycyna D2501S
Dyscyplina naukowa: Nauki o polityce Studia trzeciego stopnia niestacjonarne - dyscyplina naukowa: nauki o polityce D190608N
Dyscyplina naukowa: Nauki o polityce Studia trzeciego stopnia - dyscyplina naukowa : nauki o polityce D190608S
Dyscyplina naukowa: Nauki teologiczne Studia trzeciego stopnia stacjonarne - dziedzina nauki: nauki teologiczne D2116S
Dyscyplina naukowa: Ochrona i kształtowanie środowiska Studia trzeciego stopnia stacjonarne - dyscyplina naukowa: ochrona i kształtowanie środowiska D200105S
Dyscyplina naukowa: Pedagogika Studia trzeciego stopnia stacjonarne - dyscyplina naukowa: pedagogika D190612S
Dyscyplina naukowa: Prawo Studia trzeciego stopnia - stacjonarne dyscyplina naukowa: Prawo D240203S
Dyscyplina naukowa: Rybactwo Studia trzeciego stopnia stacjonarne - dyscyplina naukowa: rybactwo D110107S
Dyscyplina naukowa: Rybactwo Studia trzeciego stopnia stacjonarne - dyscyplina naukowa: rybactwo D180107S
Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia Studia trzeciego stopnia stacjonarne - dyscyplina naukowa: technologia żywności i żywienia D170108S
Dyscyplina naukowa: Zootechnika Studia trzeciego stopnia - stacjonarne dyscyplina naukowa: zootechnika D110109S
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze-studia drugiego stopnia-magisterskie stacjonarne 6500-SMU-DKiP_KRK
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze-studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne 6500-SL-DKiP_KRK
Dziedzina nauki: Nauki weterynaryjne Studia trzeciego stopnia stacjonarne - Zintegrowana Szkoła Doktorancka KNOW "Zdrowe zwierzę- bezpieczna żywność" D1501S
Studia trzeciego stopnia stacjonarne - dziedzina nauki: nauki weterynaryjne D1507S
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Cybermedia i komunikacja elektroniczna - studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne (oferta w jęz. angielskim) 3810-SL-CiKEa_KRK
Dokumentalistyka medialna-studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne 3806-SL-DM_KRK
Dokumentalistyka medialna-studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne 3806-SL-DM_A_PRK2
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia drugiego stopnia niestacjonarne 3801-NMU-DiKS_KRK
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia drugiego stopnia stacjonarne 3801-SMU-DiKS_KRK
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 3801-NL-DiKS_KRK
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne - studia drugiego stopnia stacjonarne 3811-SMU-DRT_A_PRK2
Komunikacja wizerunkowa - studia drugiego stopnia stacjonarne 3809-SMU-KW_A_PRK2
Komunikacja wizerunkowa - studia drugiego stopnia stacjonarne 3809-SMU-KW_KRK
Nowe media - studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne 3807-SL-NM_KRK
Nowe media - studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne 3807-SL-NM_A_PRK2
Radiowo - telewizyjna - studia drugiego stopnia stacjonarne 3808-SMU-RT_KRK
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia drugiego stop. stacjonarne 3201-SMU-EAwSP_KRK
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia pierwszego stop. licencjackie stacjonarne 3201-SL-EAwZSP_KRK
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia drugiego stopnia stacjonarne 3101-SMU-EAwZSM_KRK
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 3101-SL-EAwZSM_KRK
Edukacja muzyczna szkolna-studia drugiego stopnia stacjonarne 3103-SMU-EMS_KRK
Muzyka estradowa - studia drugiego stopnia stacjonarne 3102-SMU-ME_KRK
Ekonomia Analityka gospodarcza - studia drugiego stopnia niestacjonarne 3710-NMU-AG_KRK
Analityka gospodarcza - studia drugiego stopnia stacjonarne 3710-SMU-AG_KRK
Biznes i rynki międzynarodowe - studia drugiego stopnia stacjonarme 3711-SMU-BiRN_PRK
Ekonomia - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 3706-NL-E_KRK
Ekonomia - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 3706-SL-E_KRK
Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe - studia drugiego stopnia niestacjonarne 3702-NMU-EM_KRK
Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe - studia drugiego stopnia stacjonarne 3702-SMU-EM_KRK
Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe - studia drugiego stopnia stacjonarne 3702-SMU-EM_PRK2
Ekonomia międzynarodowa - studia drugiego stopnia niestacjonarne 3707-NMU-EM_KRK
Ekonomia międzynarodowa - studia drugiego stopnia stacjonarne 3707-SMU-EM_KRK
Rynki i marketing - studia drugiego stopnia niestacjonarne 3705-NMU-RFiR_KRK
Rynki i marketing - studia drugiego stopnia stacjonarne 3705-SMU-RFiR_KRK
Ubezpieczenia - studia drugiego stopnia stacjonarme 3712-SMU-UB_PRK
Energetyka Energetyka - studia pierwszego stopnia - inżynierskie niestacjonarne 4401-NI-E_KRK
Energetyka - studia pierwszego stopnia - inżynierskie niestacjonarne 4400-NI-E_PRK2
Energetyka - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 4401-SI-E_KRK
Energetyka - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 4400-SI-E_PRK2
Filologia Filologia angielska - studia drugiego stopnia niestacjonarne 2401-NMU-FA_A_PRK2
Filologia angielska - studia drugiego stopnia niestacjonarne 2401-NMU-FA_KRK
Filologia angielska - studia drugiego stopnia stacjonarne 2401-SMU-FA_KRK
Filologia angielska - studia drugiego stopnia stacjonarne 2401-SMU-FA_A_PRK2
Filologia angielska - studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne 2401-SL-FA_KRK
Filologia angielska - studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne 2401-SL-FA_A_PRK2
Filologia germańska - studia drugiego stopnia niestacjonarne 2402-NMU-FG_KRK
Filologia germańska-studia drugiego stopnia stacjonarne 2402-SMU-FG_KRK
Filologia germańska-studia drugiego stopnia stacjonarne 2402-SMU-FG_A_PRK2
Filologia germańska-studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne 2402-SL-FG_A_PRK2
Filologia germańska-studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne 2402-SL-FG_KRK
Filologia rosyjska - studia drugiego stopnia stacjonarne 2403-SMU-FR_A_PRK2
Filologia rosyjska - studia drugiego stopnia stacjonarne 2403-SMU-FR_KRK
Filologia rosyjska z językiem angielskim - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 2404-SL-FRzJA_KRK
Filologia rosyjska-studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne 2403-SL-FR_A_PRK2
Filologia rosyjska-studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne 2403-SL-FR_KRK
Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego - studia drugiego stopnia - stacjonarne 2413-SMU-SNZJA-K_KRK
Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego-I st-licencjackie ST 2409-SL-SNZJA_A_PRK2
Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego-I st-licencjackie ST 2409-SL-SNwZJA_KRK
Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego - studia drugiego stopnia - stacjonarne 2414-SMU-NZJN_A_PRK2
Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego - studia drugiego stopnia - stacjonarne 2414-SMU-SNwZJNK_KRK
Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego - studia drugiego stopnia - stacjonarne 2414-SMU-SNwZJN_KRK
Specjalność nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego - studia drugiego stopnia - stacjonarne 2415-SMU-SNwZJR_KRK
Specjalność nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego - studia pierwszego stopnia - stacjonarne 2415-SL-SNwZJR_KRK
Filologia angielska Filologia angielska - studia drugiego stopnia niestacjonarne 9600-NMU-FA_A_PRK2
Filologia angielska - studia drugiego stopnia stacjonarne 9600-SMU-FA_A_PRK2
Filologia angielska - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne 9600-SL-FA_A_PRK2
Filologia angielska w zakresie nauczania języka Filologia angielska w zakresie nauczania języka - studia drugiego stopnia stacjonarne 9700-SMU-FANJ_A_PRK2
Filologia angielska w zakresie nauczania języka- studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne 9700-SL-FAZNJ_A_PRK2
Filologia germańska Filologia germańska - studia drugiego stopnia stacjonarne 9500-SMU-FG_A_PRK2
Filologia germańska - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne 9500-SL-FG_A_PRK2
Filologia germańska Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego- studia pierwszego stopnia- licencjackie ST 2410-SL-SNwZJN_KRK
Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego- studia pierwszego stopnia- licencjackie ST 2410-SL-SNZJN_A_PRK2
Filologia polska Edytorstwo tekstów - studia drugiego stopnia stacjonarne 2503-SMU-ET_A_PRK2
Edytorstwo tekstów - studia drugiego stopnia stacjonarne 2503-SMU-ET_KRK
Filologia polska - studia drugiego stopnia stacjonarne 2501-SMU-FP_KRK
Filologia polska - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne 2500-SL-FP_KRK
Filologia polska - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne 2501-SL-FP_KRK
Filologia polska - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne 2500-SL-FP_A_PRK2
Nauczanie języka polskiego jako obcego - studia drugiego stopnia - stacjonarne 2511-SMU-NJPJO_KRK
Specjalność nauczycielska w zakresie j. pol i wiedzy o kulturze - studia drugiego stopnia stacjonarne 2509-SMU-SNZJPw_KRK
Specjalność nauczycielska w zakresie j. pol i wiedzy o kulturze- studia pierwszego stopnia-lic ST 2509-SL-SNwZJWoK_KRK
Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego - studia drugiego stopnia - niestacjonarne 2510-NMU-SNwZJP_KRK
Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego - studia drugiego stopnia - stacjonarne 2510-SMU-SNwZJP_KRK
Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego - studia drugiego stopnia - stacjonarne 2510-SMU-SNZJP-K_KRK
Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego - studia drugiego stopnia - stacjonarne 2510-SMU-SNJP_A_PRK2
Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego - studia pierwszego stopnia - stacjonarne 2510-SL-SNZJP_A_PRK2
Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego - studia pierwszego stopnia - stacjonarne 2510-SL-SNwZJP_KRK
Wiedza o kulturze - studia drugiego stopnia stacjonarne 2504-SMU-WoK_KRK
Wiedza o kulturze - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne 2504-SL-WoK_KRK
Wiedza o kulturze - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne 2504-SL-WoK_A_PRK2
Filologia rosyjska Filologia rosyjska - studia drugiego stopnia stacjonarne 9800-SMU-FR_A_PRK2
Filologia rosyjska - studia pierwszego stopnialicencjackie stacjonarne 9800-SL-FR_A_PRK2
Filozofia Filozofia - studia drugiego stopnia stacjonarne 3401-SMU-Fz_KRK
Filozofia - studia drugiego stopnia stacjonarne 3401-SMU-Fz_A_PRK2
Filozofia - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 3401-SL-Fz_KRK
Interakcje społeczne i kooperacja - studia drugiego stopnia stacjonarne 3408-SMU-ISiK_KRK
Interakcje społeczne i kooperacja - studia drugiego stopnia stacjonarne 3408-SMU-ISiK_A_PRK2
Interakcje społeczne i kooperacja - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 3406-SL-ISiK_KRK
Specjalność etyczno-epistemologiczna - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 3407-SL-SEE_KRK
Gastronomia - sztuka kulinarna Gastronomia - sztuka kulinarna - studia drugiego stopnia - stacjonarne 6101-SMU-GSzK_PRK
Gastronomia - sztuka kulinarna - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 6101-SI-GSzK_KRK
Geodezja i kartografia Geodezja i geoinformatyka (oferta w języku angielskim) - studia drugiego stopnia stacjonarne 3 sem) 0821-SMU-GiG-A_KRK
Geodezja i geoinformatyka (oferta w języku angielskim) - studia pierwszego stopnia 0821-SI-GIG-A_KRK
Geodezja i geoinformatyka - studia pierwszego stopnia inżynierskie niestacjonarne 0801-NI-GiG_KRK
Geodezja i geoinformatyka - studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne 0801-SI-GiG_KRK
Geodezja i kartografia - studia drugiego stopnia niestacjonarne 0800-NMU-GiK_KRK
Geodezja i kartografia - studia drugiego stopnia stacjonarne 0800-SMU-GiK_KRK
Geodezja i kartografia - studia pierwszego stopnia inżynierskie niestacjonarne 0800-NI-GiK_KRK
Geodezja i kartografia - studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne 0800-SI-GiK_KRK
Geodezja i nawigacja satelitarna (oferta w jęz. angiel.)-studia drugiego stopnia stacjonarne (3 sem) 0806-SMU-GiNS-A_KRK
Geodezja i szacowanie nieruchomości - studia drugiego stopnia niestacjonarne 0802-NMU-GiSN_KRK
Geodezja i szacowanie nieruchomości - studia pierwszego stopnia inżynierskie niestacjonarne 0802-Ni-GiSN_KRK
Geodezja i szacowanie nieruchomości - studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne 0802-SI-GiSN_KRK
Gospodarka przestrzenna Doradztwo na rynku nieruchomości - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 1404-SI-DnRN_KRK
Gospodarka przestrzenna - studia drugiego stopnia stacjonarne 1400-SMU-GP_KRK
Gospodarka przestrzenna - studia pierwszego stopnia - inżynierskie niestacjonarne 1401-NI-GP_KRK
Gospodarka przestrzenna - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 1400-SI-GP_KRK
Planowanie i inżynieria przestrzenna - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 1405-SI-PiIP_KRK
Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 7400-SL-GSOiM_KRK
Historia Archiwistyczna - studia drugiego stopnia stacjonarne 2604-SMU-AR_KRK
Archiwistyczna - studia drugiego stopnia stacjonarne 2604-SMU-AR_A_PRK2
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną - studia drugiego stopnia - stacjonarne 2609-SMU-AZDW_A_PRK2
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną - studia drugiego stopnia - stacjonarne 2609-SMU-AZDW_KRK
Historia - studia drugiego stopnia stacjonarne 2601-SMU-H_KRK
Historia - studia drugiego stopnia stacjonarne 2601-SMU-H_A_PRK2
Historia - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 2601-SL-H_KRK
Historia - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 2601-SL-H_A_PRK2
Specjalność nauczycielska w zakresie historii - studia drugiego stopnia - stacjonarne 2607-SMU-SNwZH-K_KRK
Specjalność nauczycielska w zakresie historii - studia drugiego stopnia - stacjonarne 2607-SMU-SNwZH_KRK
Specjalność nauczycielska w zakresie historii - studia drugiego stopnia - stacjonarne 2607-SMU-SNZH_A_PRK2
Specjalność nauczycielska w zakresie historii - studia drugiego stopnia - stacjonarne 2607-SMU-ZH-K_A_PRK2
Specjalność nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie - studia drugiego stopnia stacjonarne 2606-SMU-SNHW_A_PRK2
Specjalność nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie - studia drugiego stopnia stacjonarne 2606-SMU-SNwZHiW_KRK
Specjalność nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie - studia pierwszego stopnia - licencjacie stacjonarne 2606-SL-SNwZHiW_KRK
Specjalność nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie - studia pierwszego stopnia - licencjacie stacjonarne 2606-SL-SNZHW_A_PRK2
Turystyka historyczna - studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne 2608-SL-TH_KRK
Turystyka historyczna - studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne 2608-SL-TH_A_PRK2
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 7001-SL-INiB_KRK
Informatyka Bioinformatics - second degree studies full time 1709-SMU-BIO_KRK
Bioinformatics - second degree studies full time 1709-SMU-BIO3_KRK
Bioinformatics - second degree studies part time 1709-NMU-BIO_KRK
Bioinformatyka - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1710-NMU-B_KRK
Bioinformatyka - studia drugiego stopnia stacjonarne 1710-SMU-B3_KRK
Bioinformatyka - studia drugiego stopnia stacjonarne 1710-NMU-B3_KRK
Bioinformatyka - studia drugiego stopnia stacjonarne 1710-SMU-B_KRK
Data science in practice - second degree studies full time 1711-SMU-DSiP_KRK
Data science w praktyce - studia drugiego stopnia stacjonarne 1712-NMU-DTwP_KRK
Data science w praktyce - studia drugiego stopnia stacjonarne 1712-SMU-DTwP_KRK
Designing IT Systems and Computer Networks - second degree studies full time 1708-SMU-DSCN_KRK
Designing IT Systems and Computer Networks - second degree studies full time 1708-SMU-DSCN3_KRK
Designing IT Systems and Computer Networks - second degree studies part time 1708-NMU-DSCN_KRK
Engineering of IT systems - first degree studies full time 1707-SI-EoIS_KRK
Engineering of IT systems - first degree studies part time 1707-NI-EoIS_KRK
General Information Sciences - first degree studies full time 1705-SI-GCS_KRK
General Information Sciences - first degree studies part time 1705-NI-GCS_KRK
Informatyka ogólna - studia pierwszego stopnia - inżynierskie niestacjonarne 1702-NI-IO_KRK
Informatyka ogólna - studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne 1702-SI-IO_KRK
Inżynieria systemów informatycznych - studia pierwszego stopnia - inżynierskie niestacjonarne 1701-NI-ISI_KRK
Inżynieria systemów informatycznych - studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne 1701-SI-ISI_KRK
Multimedia techniques - second degree studies full time 1706-SMU-MT_KRK
Multimedia techniques - second degree studies full time 1706-SMU-MT3_KRK
Multimedia techniques - second degree studies part time 1706-NMU-MT_KRK
Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1704-NMU-PSISK3_KRK
Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych - studia drugiego stopnia stacjonarne 1704-SMU-PSISK_KRK
Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych - studia drugiego stopnia stacjonarne 1704-SMU-PSISK3_KRK
Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych-studia drugiego stopnia niestacjonarne 1704-NMU-PSISK_KRK
Techniki multimedialne - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1703-NMU-TM3_KRK
Techniki multimedialne - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1703-NMU-TM_KRK
Techniki multimedialne - studia drugiego stopnia stacjonarne 1703-SMU-TM3_KRK
Techniki multimedialne - studia drugiego stopnia stacjonarne 1703-SMU-TM_KRK
Interdyscyplinarne studia strategiczne Interdyscyplinarne studia strategiczne - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne 8900-SMU-ISS_PRK
Inżynieria bezpieczeństwa Bezpieczeństwo pracy - studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne 4603-SI-BP_KRK
Inżynieria bezpieczeństwa - studia pierwszego stopnia inżynierskie niestacjonarne 4602-NI-IB_KRK
Inżynieria bezpieczeństwa - studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne 4601-SI-IB_KRK
Inżynieria systemów bezpieczeństwa - studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne 4604-SI-ISB_KRK
Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynieria przetwórstwa żywności - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 2701-SI-IPZ_KRK
Inżynieria informacji Inżynieria Informacji - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 8100-SI-AIB_KRK
Inżynieria Informacji - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 8100-SI-II_KRK
Inżynieria Informacji - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 8100-SI-IIT_KRK
Inżynieria Informacji - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 8100-SI-WG_KRK
Inżynieria maszyn rolniczych spożywczych i leśnych Inżynieria maszyn rolniczych spożywczych i leśnych - studia pierwszego stopnia-inżynierskie niestacjonarme 8800-NI-IMRSL_PRK2
Inżynieria maszyn rolniczych spożywczych i leśnych - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarme 8800-SI-IMRSL_PRK2
Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej - studia drugiego stopnia niestacjonarne 6701-NMU-IPP_KRK
Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej - studia drugiego stopnia niestacjonarne 6701-NMU-IPP_A_PRK2
Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej - studia drugiego stopnia stacjonarne 6701-SMU-IPP_KRK
Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej - studia drugiego stopnia stacjonarne 6701-SMU-IPP_A_PRK2
Inżynieria przetwórstwa żywności Inżynieria przetwórstwa żywności - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 8200-SI-IPZ_KRK
Inżynieria przetwórstwa żywności - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 8200-SI-IPZ_A_PRK2
Inżynieria przetwórstwa żywności - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 8200-SI-IPZ_P_PRK2
Inżynieria środowiska Biotechnology - studia drugiego stopnia stacjonarne (z tokiem nauczania w języku angielskim) 4906-SMU-Biot_KRK
Biotechnology - studia drugiego stopnia stacjonarne (z tokiem nauczania w języku angielskim) 4906-SMU-Biot_KRK (od 1995L do 2018L)
Environmental Biotechnology - studia drugiego stopnia stacjonarne (z tokiem nauczania w języku angielskim) 4904-SMU-BS-A_KRK (od 1995L do 2018L)
Environmental Biotechnology - studia drugiego stopnia stacjonarne (z tokiem nauczania w języku angielskim) 4904-SMU-BS-A_KRK
Environmental Engineering - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 4909-SI-EE_KRK
Environmental Engineering - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 4909-SI-EE_KRK (od 1995L do 2018L)
Inżynieria ekologiczna - studia drugiego stopnia stacjonarne 4908-SMU-IE_KRK
Inżynieria ekologiczna - studia drugiego stopnia stacjonarne 4908-SMU-IE_KRK (od 1995L do 2018L)
Inżynieria komunalna - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 4901-SI-IK_KRK
Inżynieria komunalna - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 4901-SI-IK_KRK (od 1995L do 2018L)
Inżynieria sanitarna i wodna - studia drugiego stopnia niestacjonarne 4905-NMU-ISiW_KRK
Inżynieria sanitarna i wodna - studia drugiego stopnia niestacjonarne 4905-NMU-ISiW_KRK (od 1995L do 2018L)
Inżynieria sanitarna i wodna - studia drugiego stopnia stacjonarne 4905-SMU-ISiW_KRK (od 1995L do 2018L)
Inżynieria sanitarna i wodna - studia drugiego stopnia stacjonarne 4905-SMU-ISiW_KRK
Process Engineering and Environmental Protection - studia drugiego stopnia stacjonarne (z tokiem nauczania w języku angielskim) 4907-SMU-PEEPB_KRK (od 1995L do 2018L)
Process Engineering and Environmental Protection - studia drugiego stopnia stacjonarne (z tokiem nauczania w języku angielskim) 4907-SMU-PEEPB_KRK
Zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków i gospodarowanie odpadami - studia drugiego stopnia - ST 4902-SMU-ZwWOSi_KRK
Kierunek lekarski Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie stacjonarne 4801-SJM_KRK
Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie stacjonarne A48-SJM_KRK
Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie stacjonarne 4801-SJMo_KRK
Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie stacjonarne 4801-SJM-KL_A_PRK2
Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie z tokiem nauczania w języku angielskim 4802-SJM-OB_KRK
Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie z tokiem nauczania w języku angielskim A48-SJM-OB_KRK
Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie z tokiem nauczania w języku angielskim 4802-SJM-OBo_KRK
Komunikacja międzykulturowa w Europie Komunikacja międzykulturowa w Europie - studia drugiego stopnia stacjonarne 8300-SMU-KMwE_KRK
Kryminologia Kryminologia - studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne 9400-NL-KRYM_A_PRK2
Kryminologia - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne 9400-SL-KRYM_A_PRK2
Leśnictwo Gospodarka leśna - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 5902-SI-GL_KRK
Gospodarka leśna - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 5902-SI-GLp_KRK
Lingwistyka w biznesie Lingwistyka w biznesie - studia drugiego stopnia stacjonarne 8400-SMU-LWB_A_PRK2
Lingwistyka w biznesie - studia pierwszego stopnia stacjonarne 8400-SL-LwB_KRK
Logopedia Logopedia - studia drugiego stopnia-magisterskie stacjonarne 6800-SMU-LGk_KRK
Logopedia -studia drugiego stopnia-magisterskie stacjonarne 6800-SMU-LGeia_KRK
Logopedia -studia drugiego stopnia-magisterskie stacjonarne 6800-SMU-LG_KRK
Logopedia-studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne 6800-SL-Lg_KRK
Logopedia-studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne 6800-SL-LG_A_PRK2
Matematyka Applied mathematics - second degree studies full time 2008-SMU-AM_KRK
Applied mathematics - second degree studies full time 2008-SMU-AM_A_PRK2
Financial and actuarial mathematics - first degree studies full time 2006-SL-FAM_A_PRK2
Financial and actuarial mathematics - first degree studies full time 2006-SL-FAM_KRK
Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 2009-SL-MFU_A_PRK2
Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 2009-SL-MFU_KRK
Matematyka stosowana - studia drugiego stopnia stacjonarne 2003-SMU-MS_KRK
Matematyka stosowana - studia drugiego stopnia stacjonarne 2003-SMU-MS_A_PRK2
Matematyka stosowana - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 2003-SL-MS_A_PRK2
Matematyka stosowana - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 2003-SL-MS_KRK
Nauczanie matematyki - studia drugiego stopnia stacjonarne 2005-SMU-NM_A_PRK2
Nauczanie matematyki - studia drugiego stopnia stacjonarne 2005-SMU-NM_KRK
Nauczanie matematyki - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne 2005-LS-NM_KRK
Nauczanie matematyki - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne 2005-SL-NM_A_PRK2
Teaching mathematics - first degree studies full time 2007-SL-TM_KRK
Teaching mathematics - first degree studies full time 2007-SL-TM_A_PRK2
Teaching mathematics - second degree studies full time 2007-SMU-TM_KRK
Teaching mathematics - second degree studies full time 2007-SMU-TM_A_PRK2
Mechanika i budowa maszyn Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn - studia drugiego stopnia niestacjonarne 0902-NMU-EiDPiM_KRK
Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn - studia drugiego stopnia niestacjonarne 0902-NMU-EDPM_A_PRK2
Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn - studia drugiego stopnia stacjonarne 0902-SMU-EiDPiM_KRK
Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn - studia drugiego stopnia stacjonarne 0902-SMU-EDPM_A_PRK2
Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn - studia drugiego stopnia niestacjonarne 0906-NMU-IZK_KRK
Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn - studia drugiego stopnia niestacjonarne 0903-NMU-IZKB_A_PRK2
Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn - studia drugiego stopnia stacjonarne 0903-SMU-IZKwBU_KRK
Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn - studia drugiego stopnia stacjonarne 0903-SMU-IZKB_A_PRK2
Mechanika i budowa maszyn - studia pierwszego stopnia inżynierskie niestacjonarne 0901-NI-MiBM_KRK
Mechanika i budowa maszyn - studia pierwszego stopnia inżynierskie niestacjonarne 0901-NI-MiBM_A_PRK2
Mechanika i budowa maszyn - studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne 0901-SI-MiBM_KRK
Mechanika i budowa maszyn - studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne 0901-SI-MiBM_A_PRK2
Mechanika i budowa maszyn - studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne 0901-SI-MiBM_P_PRK2
Mechatronika w inżynierii mechanicznej - studia drugiego stopnia niestacjonarne 0907-NMU-MwIM_KRK
Mechatronika w inżynierii mechanicznej - studia drugiego stopnia stacjonarne 0907-SMU-MwIM_KRK
Mechatronika Mechatronika - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne 4700-SMU-Mt_KRK
Mechatronika - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne 4700-SMU-Mt_PRK2
Mechatronika - studia pierwszego stopnia - inżynierskie niestacjonarne 4701-NI-Mt_KRK
Mechatronika - studia pierwszego stopnia - inżynierskie niestacjonarne 4700-NI-Mt_PRK2
Mechatronika - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 4701-SI-Mt_KRK
Mechatronika - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 4700-SI-Mt_PRK2
Mikrobiologia Mikrobiologia - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne 6401-SMU-Mb_KRK
Mikrobiologia - studia pierwszego stopnia - licencjat stacjonarne 6401-SL-Mb_KRK
Nauki o rodzinie Mediacja rodzinna - studia drugiego stopnia niestacjonarne 4101-NMU-MRp_PRK
Mediacja rodzinna - studia drugiego stopnia stacjonarne 4101-SMU-MRp_PRK
Mediacja rodzinna - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 4101-NL-NoR_PRK
Mediacja rodzinna - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 4101-NL-NoRp_PRK
Mediacja rodzinna - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 4101-SL-NoR_PRK
Mediacja rodzinna - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 4101-SL-NoRp_PRK
Wsparcie rodziny i wychowanie dziecka - studia pierwszego stopnia stacjonarne 4114-SL-WRiWDp_PRK
Wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie - studia drugiego stopnia stacjonarne 4113-SMU-WZRiSp_PRK
Ochrona środowiska Aquatic Ecosystem Protection - studia drugiego stopnia stacjonarne 5609-SMU-PM_KRK
Gospodarka odpadami - studia drugiego stopnia stacjonarne 5604-SMU-GO_KRK
Kształtowanie środowiska - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 5601-SI-KS_KRK
Ochrona ekosystemów wodnych - studia drugiego stopnia stacjonarne 5606-SMU-OEW_KRK
Ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych - studia drugiego stopnia stacjonarne 5608-SMU-OiUEL_KRK
Odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii-studia drugiego stopnia stacjonarne 6901-SMU-OZEo_KRK
Ogrodnictwo Roślinne surowce kosmetyczne i dietetyczne studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 1804-SI-RSKiD_KRK
Pedagogika Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1618-NMU-ASPE_A_PRK2
Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym - studia drugiego stopnia stacjonarne 1618-SMU-ASPE_A_PRK2
Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1609-NMU-DPZEM_KRK
Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową - studia drugiego stopnia stacjonarne 1609-SMU-DPZEM_KRK
Doradztwo zawodowe i personalne - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 1617-NL-DZiP_KRK
Doradztwo zawodowe i personalne - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 1617-NL-DZiP_A_PRK2
Doradztwo zawodowe i personalne - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 1617-SL-DZiP_A_PRK2
Doradztwo zawodowe i personalne - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 1617-SL-DZiP_KRK
Edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1613-NMU-EDZDS_KRK
Edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym - studia drugiego stopnia stacjonarne 1613-SMU-EDZDS_KRK
Edukacja dorosłych z gerontologią - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1610-NMU-EDZG_KRK
Edukacja dorosłych z gerontologią - studia drugiego stopnia stacjonarne 1610-SMU-EDZG_KRK
Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1614-NMU-EiASL_KRK
Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych - studia drugiego stopnia stacjonarne 1614-SMU-EiASL_KRK
Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych - studia pierwszego stopnia niestacjonarne 1614-NL-EiASL_KRK
Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych - studia pierwszego stopnia stacjonarne 1614-SL-EiASL_KRK
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 1601-SL-EWiP_KRK
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne 1601-NL-EWiP_KRK
Menadżer kultury - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1611-NMU-MK_KRK
Menadżer kultury - studia drugiego stopnia stacjonarne 1611-SMU-MK_KRK
Pedagogika - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1600-NMU-PED_KRK
Pedagogika - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1600-NMU-PED_A_PRK2
Pedagogika - studia drugiego stopnia stacjonarne 1600-SMU-PED_KRK
Pedagogika - studia drugiego stopnia stacjonarne 1600-SMU-PED_A_PRK2
Pedagogika - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 1600-NL-P_A_PRK2
Pedagogika - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 1600-NL-P_KRK
Pedagogika - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 1600-SL-P_A_PRK2
Pedagogika - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 1600-SL-P_KRK
Pedagogika kreatywności i zdolności - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 1616-NL-PKiZ_KRK
Pedagogika kreatywności i zdolności - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 1616-SL-PKiZ_KRK
Pedagogika opiekuńcza - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1603-NMU-PO_KRK
Pedagogika opiekuńcza - studia drugiego stopnia stacjonarne 1603-SMU-PO_KRK
Pedagogika opiekuńcza - studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne 1603-NL-PO_KRK
Pedagogika opiekuńcza - studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne 1603-NL-PO_A_PRK2
Pedagogika opiekuńcza - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne 1603-SL-PO_KRK
Pedagogika opiekuńcza - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne 1603-SL-PO_A_PRK2
Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1615-NMU-POzS_KRK
Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1615-NMU-POzS_A_PRK2
Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią - studia drugiego stopnia stacjonarne 1615-SMU-POzS_A_PRK2
Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią - studia drugiego stopnia stacjonarne 1615-SMU-POzS_KRK
Pedagogika pracy socjalnej - studia drugiego stopnia stacjonarne 1602-SMU-PPS_KRK
Pedagogika pracy socjalnej - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1602-NMU-PPS_KRK
Pedagogika szkolna z animacją kulturalną - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 1604-NL-PSzAK_KRK
Pedagogika szkolna z animacją kulturalną - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 1604-NL-PSzAK_A_PRK2
Pedagogika szkolna z animacją kulturalną - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 1604-SL-PSzAK_A_PRK2
Pedagogika szkolna z animacją kulturalną - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 1604-SL-PSzAK_KRK
Pedagogika szkolna z przedsiębiorczością - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1606-NMU-PSzP_KRK
Pedagogika szkolna z przedsiębiorczością - studia drugiego stopnia stacjonarne 1606-SMU-PSzP_KRK
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1612-NMU-WRDZ_A_PRK2
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1612-NMU-TPIWRDZ_KRK
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego - studia drugiego stopnia stacjonarne 1612-SMU-WRDZ_A_PRK2
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego - studia drugiego stopnia stacjonarne 1612-SMU-TPIWRDZ_KRK
Wczesna edukacja studia drugiego stopnia stacjonarne 1605-SMU-WE_KRK
Wczesna edukacja - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1605-NMU-WE_KRK
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne 9000-NJM-PPW_PRK
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne 9000-NJM-PPiW_PRK2
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie stacjonarne 9000-SJM-PPW_PRK
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie stacjonarne 9000-SJM-PPiW_PRK2
Pedagogika specjalna Andragogika specjalna - studia drugiego stopnia - magisterskie niestacjonarne 5005-NMU-ANSP_KRK
Andragogika specjalna - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne 5005-SMU-ANSP_KRK
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia jednolite magisterskie niestacjonarne 5003-NJM-ERNI_A_PRK2
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia jednolite magisterskie stacjonarne 5003-SJM-ERNI_A_PRK2
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 5003-NL_EIROZNI_KRK
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 5003-SL_EIROZNI_KRK
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu - studia jednolite magisterskie niestacjonarne 5008-NJM-ETSA_A_PRK2
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu - studia jednolite magisterskie stacjonarne 5008-SJM-ETSA_A_PRK2
Pedagogika resocjalizacyjna - jednolite magisterskie niestacjonarne 5007-NJM-PR_A_PRK2
Pedagogika resocjalizacyjna - jednolite magisterskie stacjonarne 5007-SJM-PR_A_PRK2
Pedagogika specjalna - studia drugiego stopnia niestacjonarne 5000-NMU-PS_KRK
Pedagogika specjalna - studia drugiego stopnia stacjonarne 5000-SMU-PS_KRK
Pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne 5000-NJM-PS_PRK2
Pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie stacjonarne 5000-SJM-PS_PRK2
Pedagogika specjalna - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 5000-NL-PS_KRK
Pedagogika specjalna - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 5000-SL-PS_KRK
Resocjalizacja - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 5002-NL-R_KRK
Resocjalizacja - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 5002-SL-R_KRK
Resocjalizacja z penitencjarystyką - jednolite magisterskie niestacjonarne 5004-NJM-RzP_A_PRK2
Resocjalizacja z penitencjarystyką - jednolite magisterskie stacjonarne 5004-SJM-RzP_A_PRK2
Resocjalizacja z penitencjarystyką - studia drugiego stopnia - magisterskie niestacjonarne 5004-NMU-RzP_KRK
Resocjalizacja z penitencjarystyką - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne 5004-SMU-RzP_KRK
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością - jednolite magisterskie niestacjonarne 5006-NJM-WRDN_A_PRK2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością - jednolite magisterskie stacjonarne 5006-SJM-WRDN_A_PRK2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością - studia drugiego stopnia - magisterskie niestacjonarne 5006-NMU-WWRDN_KRK
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne 5006-SMU-WWRDN_KRK
Pedagogika wczesnej edukacji Animacja artystyczna - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 7602-NL-AA_KRK
Animacja artystyczna - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 7602-SL-AA_KRK
Edukacja przez sztukę - studia drugiego stopnia niestacjonarne 7603-NMU-EPS_KRK
Edukacja przez sztukę - studia drugiego stopnia stacjonarne 7603-SMU-EPS_KRK
Opieka nad małym dzieckiem - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 7601-NL-OnMD_KRK
Opieka nad małym dzieckiem - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 7601-SL-OnMD_KRK
Pedagogika wczesnej edukacji - studia drugiego stopnia niestacjonarne 7600-NMU-PWE_KRK
Pedagogika wczesnej edukacji - studia drugiego stopnia stacjonarne 7600-SMU-PWE_KRK
Pedagogika wczesnej edukacji - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 7600-NI-PWE_KRK
Pedagogika wczesnej edukacji - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 7600-SI-PWE_KRK
Wspomaganie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - studia drugiego stopnia niestacjonarne 7604-NMU-WRDSPE_KRK
Wspomaganie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - studia drugiego stopnia stacjonarne 7604-SMU-WRDSPE_KRK
Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia niestacjonarne 3901-NMU-P_KRK
Pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia stacjonarne 3901-SMU-P_KRK
Pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia stacjonarne 3901-SMU_P_PRK2
Pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 3901-SL-P_ELK_PRK2
Pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne 3901-SL-P_KRK
Pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia-licencjackie stacjonarne 3901-SL_P_PRK2
Politologia Marketing i przywództwo polityczne - studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne 2808-NL-MiPP_KRK
Marketing i przywództwo polityczne - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne 2808-SL-MiPP_KRK
Marketing polityczny i media - studia drugiego stopnia stacjonarne 2804-SMU-MPiM_KRK
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze (oferta w j.ang) - studia drugiego stopnia stacj. 2803SMU-MSPiG-AG_KRK
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze - studia drugiego stopnia stacjonarne 2802-SMU-MSPiG_KRK
Politologia - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne 2801-SL-P_KRK
Politologia - studia pierwszego stopnia stacjonarne (Ełk) 2807-SL-PO-ELK_KRK
Polityka międzynarodowa i europejska - studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne 2810-NL-PMiE_KRK
Polityka międzynarodowa i europejska - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne 2810-SL-PMiE_KRK
Rozwiązanie konfliktów politycznych i społecznych - studia drugiego stopnia stacjonarne 2805-SMU-RKPiS_KRK
Samorząd i polityka lokalna - studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne 2811-NL-SiPL_KRK
Samorząd i polityka lokalna - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne 2811-SL-SiPL_KRK
Samorząd terytorialny - studia drugiego stopnia stacjonarne 2806-SMU-ST_KRK
Położnictwo Położnictwo - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 8500-SL-POL_KRK
Położnictwo - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 8500-SL-POL_P_PRK2
Praca socjalna Asystentura rodzin - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 5402-NL-AR_KRK
Asystentura rodzin - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 5402-SL-AR_KRK
Praca socjalna - studia drugiego stopnia - magisterskie niestacjonarne 5401-NMU-PS_O_PRK2
Praca socjalna - studia drugieo stopnia - magisterskie stacjonarne 5401-SMU-PS_O_PRK2
Praca socjalna - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 5401-NL-PrSoc_KRK
Praca socjalna - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 5401-SL-PrSoc_KRK
Środowiskowa praca socjalna - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 5403-NL-SPS_KRK
Środowiskowa praca socjalna - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 5403-SL-SPS_KRK
Prawo Prawo - studia jednolite magisterskie niestacjonarne 2901-NMU-P_KRK
Prawo - studia jednolite magisterskie stacjonarne 2901-SJM-P_KRK
Psychologia Psychologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne 9100-SJM-PS_P_PRK2
Psychologia kliniczna i zdrowia - studia jednolite magisterskie stacjonarne 9102-SJM-PKiZ_P_PRK2
Psychologia wychowawcza i szkolna - studia jednolite magisterskie stacjonarne 9101-SJM-PPWS_P_PRK2
Ratownictwo medyczne Ratownictwo medyczne - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 5501-SL-RatMed_KRK
Ratownictwo medyczne - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 5501-SL-RMed_P_PRK2
Rolnictwo Agrobiznes - studia pierwszego stopnia - inżynierskie niestacjonarne 0115-NI-AGR_KRK
Agrobiznes - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 0115-SI-AGR_KRK
Ochrona roślin - studia drugiego stopnia niestacjonarne 0113-NMU-OR_KRK
Ochrona roślin - studia drugiego stopnia stacjonarne 0113-SMU-OR_KRK
Production Management - studia drugiego stopnia stacjonarne 0117-SMU-PM_KRK
Produkcja rolnicza - studia pierwszego stopnia - inżynierskie niestacjonarne 0116-NI-PROL_KRK
Produkcja rolnicza - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 0116-SI-PROL_KRK
Rolnictwo - studia pierwszego stopnia-inżynierskie niestacjonarme 0100-NI-RL_KRK
Rolnictwo - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 0100-SI-RL_KRK
Rolnictwo precyzyjne - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 0110-SI-RP_KRK
Zarządzanie produkcją - studia drugiego stopnia niestacjonarne 0112-NMU-ZP_KRK
Zarządzanie produkcją - studia drugiego stopnia stacjonarne 0112-SMU-ZP_KRK
Rybactwo Akwakultura i akwarystyka - studia drugiego stopnia stacjonarne 0603-SMU-AA_KRK
Akwakultura i akwarystyka - studia drugiego stopnia stacjonarne 0603-SMU-AiA_KRK
Applied Ichthyology - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 0605-SI-AI_A_KRK
Aquaculture and Fisheries - studia drugiego stopnia stacjonarne 0604-SMU-AaF_KRK
Rybactwo - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 0601-SI-R_KRK
Rybactwo - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 0601-SI-R_KRK (od 1995L do 2018L)
Rybactwo - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 0601-SI-RYB_KRK
Socjologia Socjologia - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 4006-SL-S_KRK
Socjologia innowacyjności i zachowań rynkowych - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 4002-NL-SIIZR_KRK
Socjologia innowacyjności i zachowań rynkowych - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 4002-SL-SIIZR_KRK
Socjologia interakcji rodzinnych - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 4004-NL-SIR_KRK
Socjologia interakcji rodzinnych - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 4004-SL-SIR_KRK
Socjologia nowych mediów - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 4003-NL-SNM_KRK
Socjologia nowych mediów - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 4003-SL-SNM_KRK
Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 4005-NL-SRLIR_KRK
Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 4005-SL-SRLIR_KRK
Socjologia rozwoju regionalnego - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 4007-SL-SRR_KRK
Socjologia samorządu terytorialnego - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 4001-SL-SST_KRK
Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego - studia drugiego stopnia - niestacjonarne 2413-NMU-SNwZJA_KRK
Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego - studia drugiego stopnia - stacjonarne 2413-SMU-SNwZJA_KRK
Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego - studia drugiego stopnia - stacjonarne 2413-SMU-SNJA_A_PRK2
Stosunki międzynarodowe Polityka europejska-studia pierwszego stopnia-licencjackie stac. 3501-SL-PE_KRK
Stosunki Międzynarodowe - ERASMUS 35-ERASMUS
Stosunki międzynarodowe - studia drugiego stopnia stacjonarne 35-SMU-SM_KRK
Wschodoznawstwo - studia drugiego stopnia stacjonarne 3503-SMU-WSCH_KRK
Technika rolnicza i leśna Technika rolnicza i leśna - studia pierwszego stopnia inżynierskie niestacjonarne 1001-NI-TRiL_KRK
Technika rolnicza i leśna - studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne 1001-SI-TRiL_KRK
Technologia żywności i żywienie człowieka Biotechnologia żywności - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 0301-SI-BZ_KRK
Dairy Technology (oferta w języku angielskim) - studia pierwszego stopnia 0311-SI-DT_KRK
Food engineering (oferta w języku angielskim) - studia drugiego stopnia stacjonarne 0310-SMU-FE_KRK
Inżynieria przetwórstwa żywności - studia drugiego stopnia stacjonarne 0307-SMU-IPZ_KRK
Technologia mięsa - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 0303-SI-TM_KRK
Technologia mięsa - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 0303-SI-TM_A_PRK2
Technologia mleczarska - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 0304-SI-TM_KRK
Technologia mleczarska - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 0304-SI-TM_A_PRK2
Technologia produktów roślinnych - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 0305-SI-TPR_KRK
Technologia produktów roślinnych - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 0305-SI-TPR_A_PRK2
Technologia żywności - studia drugiego stopnia niestacjonarne 0308-NMU-TZ_KRK
Technologia żywności - studia drugiego stopnia stacjonarne 0308-SMU-TZ_KRK
Technologia żywności i żywienie człowieka - studia drugiego stopnia stacjonarne 0309-SMU-TZ_KRK
Technologia żywności i żywienie człowieka - studia pierwszego stopnia-inżynierskie niestacjonarne 0300-NI-TZiZC_A_PRK2
Technologia żywności i żywienie człowieka - studia pierwszego stopnia-inżynierskie niestacjonarne 0300-NI-TZ_KRK
Technologia żywności i żywienie człowieka - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 0300-SI-TZ_KRK
Technologia żywności i żywienie człowieka - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 0300-SI-TZiZC_A_PRK2
Żywienie człowieka - studia drugiego stopnia niestacjonarne 0306-NMU-ZC_KRK
Żywienie człowieka - studia drugiego stopnia stacjonarne 0306-SMU-ZC_KRK
Żywienie człowieka - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 0306-SI-ZC_KRK
Żywienie człowieka - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 0306-SI-ZC_A_PRK2
Teologia Formacja kapłańska - studia jednolite magisterskie stacjonarne 3001-SJM-T_KRK
Formacja kapłańska - studia jednolite magisterskie stacjonarne 3001-SJM-FK_PRK
Formacja kapłańska - studia jednolite magisterskie stacjonarne 3001-SJM-FK_A_PRK2
Formacja kapłańska - studia jednolite magisterskie stacjonarne (Elbląg) 3001-SJM-FKEB_A_PRK2
Formacja kapłańska - studia jednolite magisterskie stacjonarne (Elbląg) 3001-SJM-T-ELBLA_PRK
Formacja kapłańska - studia jednolite magisterskie stacjonarne (Elbląg) 3001-SJM-T-ELBLA_KRK
Formacja kapłańska - studia jednolite magisterskie stacjonarne (Elk) 3001-SJM-FKEK_A_PRK2
Formacja kapłańska - studia jednolite magisterskie stacjonarne (Ełk) 3001-SJM-T-ELK_PRK
Formacja kapłańska - studia jednolite magisterskie stacjonarne (Ełk) 3001-SJM-T-ELK_KRK
Formacja kapłańska - studia jednolite magisterskie stacjonarne (Pieniężno) 3001-SJM-T-PIEN_KRK
Nauczanie religii - studia jednolite magisterskie stacjonarne 3006-SJM-NR_A_PRK2
Specjalność nauczycielska w zakresie religii - studia jednolite magisterskie stacjonarne 3004-SJM-SNwZR_PRK
Specjalność nauczycielska w zakresie religii - studia jednolite magisterskie stacjonarne 3004-SJM-SNwZR_KRK
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne 3005-SJM-T_PRK
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne 3005-SJM-T_A_PRK2
Towaroznawstwo Jakość żywności i obrót towarem - studia drugiego stopnia stacjonarne 1906-SMU-JZiOT_KRK
Menedżer laboratorium badań żywności - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 1913-SI-MLBZ_PRK
Menedżer laboratorium badań żywności - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 1913-SI-MLBZ_PRK2
Menedżer produktu - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 1912-SI-MP_PRK
Menedżer produktu - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 1912-SI-MP_PRK2
Menedżer usług gastronomiczno-hotelarskich - studia drugiego stopnia stacjonarne 1910-SMU-MUGH_KRK
Menedżer usług gastronomiczno-hotelarskich - studia drugiego stopnia stacjonarne 1910-SMU-MUGHp_KRK
Towaroznawstwo - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 1900-SI-TWp_KRK
Towaroznawstwo - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 1900-SI-TW_KRK
Towaroznawstwo - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 1900-SI-TWo_KRK
Towaroznawstwo - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 1900-SI-TW_A_PRK2
Towaroznawstwo w produkcji zwierzęcej - studia drugiego stopnia stacjonarne 1905-SMU-TwPZ_KRK
Zarządzanie procesami w produkcji i usługach - studia drugiego stopnia stacjonarne 1911-SMU-ZPwPiU_KRK
Zarządzanie procesami w produkcji i usługach - studia drugiego stopnia stacjonarne 1911-SMU-ZPwPiUp_KRK
Zarządzanie procesami w produkcji i usługach - studia drugiego stopnia stacjonarne 1911-SMU_ZPPU_A_PRK2
Turystyka i rekreacja Turystyka i rekreacja - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne 5801-SMU-TiR_KRK (od 1995L do 2018L)
Turystyka i rekreacja - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne 5801-SMU-TiR_KRK
Turystyka i rekreacja - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne 5801-SMU-TiR_PRK (od 1995L do 2018L)
Turystyka i rekreacja - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne 5801-SMU-TiR_PRK
Turystyka i rekreacja - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 5801-SL-BN_KRK (od 1995L do 2018L)
Turystyka i rekreacja - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 5801-SL-BN_KRK
Turystyka i rekreacja - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 5801-SL-TiR_PRK (od 1995L do 2018L)
Turystyka i rekreacja - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 5801-SL-TiR_PRK
Weterynaria Weterynaria - studia jednolite magisterskie stacjonarne 0401-SJM-W_KRK
Weterynaria - studia jednolite magisterskie stacjonarne 0401-SJM-W_A_PRK2
Wymiana międzynarodowa 15-WM
Wojskoznawstwo Wojskoznawstwo - studia pierwszego stopnia - licencjackie - stacjonarne 7900-SL-WOJ_KRK
Wymiana międzynarodowa Wymiana międzynarodowa 24-WM
Zarządzanie Logistics - studia drugiego stopnia niestacjonarne (oferta w jęz. angielskim) 1209-NMU-LOG_A_PRK2
Logistics - studia drugiego stopnia stacjonarne (oferta w jęz. angielskim) 1209-SMU-LOG_A_PRK2
Logistics - studia drugiego stopnia stacjonarne (oferta w jęz. angielskim) 1209-SMU-LOG_KRK
Logistyka - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1207-NMU-LOG_A_PRK2
Logistyka - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1207-NMU-LO_KRK
Logistyka - studia drugiego stopnia stacjonarne 1207-SMU-LO_KRK
Logistyka - studia drugiego stopnia stacjonarne 1207-SMU-LOG_A_PRK2
Marketing i zarządzanie produktem - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1210-NMU-MiZP_A_PRK2
Marketing i zarządzanie produktem - studia drugiego stopnia stacjonarne 1210-SMU-MiZP_A_PRK2
Rachunkowość i zarządzanie finansami - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1204-NMU-RiZF_A_PRK2
Rachunkowość i zarządzanie finansami - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1204-NMU-ZM_KRK
Rachunkowość i zarządzanie finansami - studia drugiego stopnia stacjonarne 1204-SMU-RiZF_A_PRK2
Rachunkowość i zarządzanie finansami - studia drugiego stopnia stacjonarne 1204-SMU-ZM_KRK
Zarządzanie - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 1200-NL-Z_A_PRK2
Zarządzanie - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 1205-NL-Z_A_PRK2
Zarządzanie - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne 1205-NL-Z_KRK
Zarządzanie - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 1205-SL-Z_A_PRK2
Zarządzanie - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 1200-SL-Z_A_PRK2
Zarządzanie - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 1205-SL-Z_KRK
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1202-NMU-ZIiN_A_PRK2
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1202-NMU-ZIiN_KRK
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami - studia drugiego stopnia stacjonarne 1202-SMU-ZIiN_A_PRK2
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami - studia drugiego stopnia stacjonarne 1202-SMU-ZIiN_KRK
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1208-NMU-ZMiSP_KRK
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1208-NMU-ZMSP_A_PRK2
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - studia drugiego stopnia stacjonarne 1208-SMU-ZMiSP_KRK
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - studia drugiego stopnia stacjonarne 1208-SMU-ZMSP_A_PRK2
Zarządzanie zasobami ludzkimi - studia drugiego stopnia niestacjonarne 1203-NMU-ZZL_KRK
Zarządzanie zasobami ludzkimi - studia drugiego stopnia stacjonarne 1203-SMU-ZZL_KRK
Zarządzanie i inżynieria produkcji Zarządzanie innowacjami - studia pierwszego stopnia - inżynierskie niestacjonarne 6301-NI-ZI_KRK
Zarządzanie innowacjami - studia pierwszego stopnia - inżynierskie niestacjonarne 6301-NI-ZIp_PRK
Zarządzanie innowacjami - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 6301-SI-ZI_KRK
Zarządzanie innowacjami - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 6301-SI-ZIp_PRK
Zootechnika Biotechnologia w hodowli zwierząt - studia drugiego stopnia stacjonarne 0204-SMU-BwHZ_KRK
Chów i hodowla zwierząt amatorskich - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 0201-SI-CiHZA_A_PRK2
Chów i hodowla zwierząt amatorskich - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 0201-SI-CiHZA_KRK
Hodowla i użytkowanie zwierząt - studia drugiego stopnia niestacjonarne 0202-NMU-HiUZ_KRK
Hodowla i użytkowanie zwierząt - studia drugiego stopnia stacjonarne 0202-SMU-HiUZ_KRK
Hodowla i użytkowanie zwierząt - studia pierwszego stopnia - inżynierskie niestacjonarne 0202-NI-HiUZ_A_PRK2
Hodowla i użytkowanie zwierząt - studia pierwszego stopnia - inżynierskie niestacjonarne 0202-NI-HiUZ_KRK
Hodowla i użytkowanie zwierząt - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 0202-SI-HiUZ_A_PRK2
Hodowla i użytkowanie zwierząt - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 0202-SI-HiUZ_P_PRK2
Hodowla i użytkowanie zwierząt - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 0202-SI-HiUZ_KRK
Hodowla koni i jeździectwo - studia pierwszego stopnia - inżynierskie niestacjonarne 0203-NI-HKiJ_A_PRK2
Hodowla koni i jeździectwo - studia pierwszego stopnia - inżynierskie niestacjonarne 0203-NI-HKiJ_KRK
Hodowla koni i jeździectwo - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne 0203-SI-HKiJ_KRK
Kształtowanie jakości produktów zwierzęcych - studia drugiego stopnia stacjonarne 0205-SMU-KJPZ_KRK
Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe - studia drugiego stopnia niestacjonarne 0206-NMU-PMPiDZ_KRK
Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe - studia drugiego stopnia stacjonarne 0206-SMU-PMPiDZ_KRK
Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 0207-SI-PZiRK_KRK
Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 0207-SI-PZiRK_A_PRK2
Użytkowanie zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka - studia drugiego stopnia stacjonarne 0208-SMU-UZW_KRK
Zootechnika - studia pierwszego stopnia-inżynierskie niestacjonarne 0200-NI-ZT_PRK2
Zootechnika - studia pierwszego stopnia-inżynierskie niestacjonarne 0200-NI-ZT_KRK
Zootechnika - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 0200-SI-ZT_KRK
Zootechnika - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne 0200-SI-ZT_PRK2
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii - studia drugiego stopnia stacjonarne 7800-SMU-ZWREiT_PRK
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne 7800-SL-ZWREiT_KRK

pokaż wszystkie kierunki studiów