Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: 1 godz. 8 min. temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 44 dni temu

Witaj w systemie USOSweb

Serwis przeznaczony jest dla studentów i pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studenci, którzy mają problemy z zalogowaniem się do serwisu USOSWEB powinni zgłosić się do swojego macierzystego Dziekanatu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni studenci i doktoranci
Uprzejmie informujemy, iż została uruchomiona możliwość rejestracji wniosków stypendialnych na rok akademicki 2018/2019 (USOSWEB - DLA WSZYSTKICH - WNIOSKI)
Studenci: Przydatne informacje: Szczegóły przyznawania pomocy materialnej dla studentów
Doktoranci: Przydatne informacje: Szczegóły przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie informuje, iż:

I. Administrator danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.

II. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz oraz e-mail: bkw@uwm.edu.pl; nr tel.: 89-523-36-78 lub pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109, 10-719 Olsztyn.

III. Cele i podstawy przetwarzania:

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1554, z późn. zm.) Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:

- zawarcia umowy o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne,
- realizacji zawartej umowy,
- dokumentowania przebiegu studiów,
- rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji dotyczących toku studiów,
- przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej,
- przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego.

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy:

Imię/imiona, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, płeć, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, obywatelstwo, adres, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie, rodzaj i nazwa ukończonej szkoły, wyniki egzaminów maturalnych, rodzaj oraz seria, numer i kraj wydania dokumentu tożsamości, imię matki, imię ojca.

V. Odbiorca danych:

Odbiorcami Twoich danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz inne uczelnie wyższe w tym zagraniczne, ubezpieczyciele, a także dostawca studenckiej poczty elektronicznej.
Dostęp do Twoich danych posiadają upoważnieni przez administratora pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, by wykonywać swoje obowiązki.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych:

Twoje dane przechowywane są przez okres studiów lub przez czas dochodzenia roszczeń z związanych z odbywaniem studiów oraz w archiwum po ukończeniu studiów przez 50 lat.

VIII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania swoich danych,
- prawo do usunięcia danych,
- prawo ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W celu realizacji swoich praw, prosimy abyś zgłosił przysługujące Tobie żądanie Inspektorowi Ochrony Danych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe znajdziesz przewidziane ku temu procedury.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni studenci,
Uprzejmie informujemy, iż w systemie USOSweb możliwe jest aplikowanie na wyjazdy w ramach programu ERASMUS.

Szczegóły w załączniku: Instrukcja dot. wymiany studenckiej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga !!!
Edycja nr konta bankowego, na które ma być przekazywane stypendium :
Dla studentów → Stypendia → w bocznym menu wybrać: "konto bankowe studenta"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni studenci

Informujemy, iż każdy student ma wygenerowany adres e-mail w domenie student.uwm.edu.pl, który jest związany z kontem Office 365.
Adres e-mail (np imie.nazwisko@student.uwm.edu.pl) przypisany jest do konta w systemie USOS i tylko nim należy posługiwać się w sprawach związanych z uczelnią.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: usługi informatyczne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------